• Direcció i Gerència de Verticalfit Vic
  • Instructora de Bungee Fly acreditada per ENDAS – Nº 6336 (Roma, Itàlia)
  • Diplomada i col·legiada en Infermeria (Nº60557)
  • Responsable d’Infermeria, cures i primers auxilis de Verticalfit Vic
  • Responsable de suport vital bàsic i avançat (SVB+SVA) a Verticalfit Vic
  • Ex-Poledancer