Definició global: “grup de persones que s’uneix per tal d’assolir un objectiu comú. Els equips humans són especialment apropiats per aconseguir tasques complexes que poden tenir subtasques independents. Un grup, però, no sempre és un equip. Els equips acostumen a tenir membres amb habilitats que es complementen i generen sinergia a través d’un esforç coordinat, que permet que cada membre maximitzi els seus punts forts i minimitzi els febles”.

Crear i quallar un “equip” de professionals format, qualificat, professional, responsable, positiu, de confiança, amb bona energia i sinergia…d’entrada no és gens fàcil. Però com serà que no es pugui aconseguir oi? 😉

“NO ET RENDEIXIS MAI, PERQUÈ NO SAPS SI EL PRÒXIM INTENT

SERÀ EL QUE FUNCIONARÀ”